WDROŻENIA RODO

Kompleksowe wdrożenie RODO w organizacji (przedsiębiorstwie/jednostce publicznej):
 • usługa uwzględnia:
  • audyt przygotowawczy,
  • zalecenia poaudytowe (wskazujące jakie konkretne kroki należy podjąć, by chronić dane osobowe),
  • przygotowanie dokumentacji „skrojonej” do potrzeb konkretnego przedsiębiorcy,
  • szkolenie (obejmujące wszystkich pracowników lub kadrę kierowniczą – wraz z wydaniem certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu)
  • audyt zamknięcia,
 • cena zależna jest od czynników takich jak:
  • wielkość przedsiębiorstwa,
  • liczba pracowników,
  • ilość przetwarzanych danych osobowych,
 • czas wykonania umowy – około 2 miesięcy.
 • usługa jest skierowana do organizacji potrzebujących pomocy w inwentaryzacji procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych, kompleksowego wdrożenia dokumentacji oraz weryfikacji już posiadanej dokumentacji pod kątem zgodności z RODO.