IOD – INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Usługa Inspektora Ochrony Danych:
  • usługa zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych dla podmiotów zobowiązanych do powołania lub chcących zapewnić lepsze bezpieczeństwo przetwarzanych danych,
  • usługa uwzględnia:
    • wsparcie merytoryczne przedsiębiorcy w zakresie objętym obowiązkami z RODO,
    • opracowywanie dokumentacji w zależności od zmian w przepisach obejmujących ochronę danych osobowych
    • wypełnianie obowiązków z RODO (np. informowanie administratora oraz pracowników o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia oraz innych przepisów, szkolenie personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania, przeprowadzanie systematycznych audytów w organizacji),
    • Inspektor jest „pod telefonem” 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.