NADZÓR MERYTORYCZNY

Nadzór merytoryczny – nadzór nad zagadnieniami związanymi z ochroną danych osobowych:

  • idealna usługa dla mniejszych podmiotów, które nie chcą powoływać Inspektora Ochrony Danych, ale potrzebują wsparcia w podejmowaniu decyzji dotyczących działań związanych z przetwarzaniem danych i wdrażaniem dokumentacji,
  • regularne porady prawne i zalecenia,
  • bieżące informowanie o zmianach w prawie, nowych obowiązkach administratora,
  • uaktualnianie dokumentacji.