SZKOLENIA

NASZE SZKOLENIA:
 • oprócz szkoleń otwartych oferujemy szkolenia zamknięte – dla pracowników Twojego przedsiębiorstwa;
 • szkolenie jest skrojone do potrzeb konkretnej branży np. medycznej, farmaceutycznej, budowlanej, handlowej i w zależności od potrzeb może zostać zorganizowane dla wszystkich pracowników (zdarzyło nam się szkolić ponad 100 osób jednocześnie!) lub kadry zarządzającej;

NADCHODZĄCE SZKOLENIA:

 • WDRAŻANIE RODO – KURS PODSTAWOWY

  Celem szkolenia jest samodzielne wdrożenie RODO – uczestnicy poznają zagadnienia teoretyczne w przełożeniu na prowadzoną przez nich działalność.

  Podczas szkolenia:

  • Połączymy teorię z praktyką. Uczestnik przygotuje grunt pod samodzielne wdrożenie RODO na podstawie przygotowanych przez nas wzorów dokumentacji.
  • Omówimy najważniejsze, podstawowe informacje dotyczące obowiązków przedsiębiorcy w kontekście RODO i ochrony danych.
  • Pokażemy jak dopasować do firmy rozwiązania zgodne z RODO.

  CZAS TRWANIA KURSU:   6 GODZ.

  TERMIN: do ustalenia    ZAPISZ PRACOWNIKÓW NA KURS

  MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:   ZDZ Białystok, ul. Sienkiewicza 77

  CENA KURSU: 460,00 zł (wraz z materiałami i zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia) – możliwość dofinansowania do 80% ceny kursu w ramach PSF

  Adresaci szkolenia:

  • Inspektorzy Ochrony Danych,
  • osoby chcące poznać zasady ochrony danych osobowych zawarte w RODO,
  • informatycy odpowiedzialni za zabezpieczenie danych zgodnie z RODO,
  • osoby realizujące usługi outsourcingu IT na rzecz klientów,
  • zainteresowani wymogami RODO dla programów przetwarzających dane osobowe.

  POBIERZ ULOTKĘ Z PROGRAMEM 

 • WDRAŻANIE RODO – KURS ZAAWANSOWANY

  Celem szkolenia jest przygotowanie do samodzielnego wdrożenia RODO w przedsiębiorstwie. Uczestnicy poznają zagadnienia teoretyczne w przełożeniu na prowadzoną przez nich działalność, podczas warsztatów przygotują wzory dokumentów dostosowane do specyfiki ich przedsiębiorstwa oraz poznają narzędzia do wdrożenia wypracowanych zasad w codzienne życie firmy.

  Podczas szkolenia:

  • Połączymy teorię z praktyką. Uczestnik zdobędzie wiedzę teoretyczną oraz nabędzie praktyczne umiejętności niezbędne do samodzielnego wdrożenia RODO na podstawie przygotowanych przez nas wzorów dokumentacji.
  • Omówimy najważniejsze, podstawowe informacje dotyczące obowiązków przedsiębiorcy w kontekście RODO i ochrony danych, a także sposoby na sprawne ich wdrożenie.
  • Wskażemy jak sprawnie i bezproblemowo wprowadzić RODO w firmie.

  CZAS TRWANIA KURSU:   12 GODZ. – 3 sesje po 4 godz. każda.

  TERMIN: do ustalenia    ZAPISZ PRACOWNIKÓW NA KURS

  MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:   ZDZ Białystok, ul. Sienkiewicza 77

  CENA KURSU:  1350,00 zł brutto  (wraz z materiałami i zaświadczeniem ukończenia kursu)

  – możliwość dofinansowania do 80% ceny kursu w ramach PSF

  Adresaci szkolenia:

  • Inspektorzy Ochrony Danych,
  • osoby odpowiedzialne w firmie za wdrożenie RODO
  • kadra kierownicza, pracownicy działów kadr, pełnomocnicy ISO
  • informatycy odpowiedzialni za zabezpieczenie danych zgodnie z RODO,
  • osoby realizujące usługi outsourcingu IT na rzecz klientów,
  • zainteresowani wymogami RODO dla programów przetwarzających dane osobowe.

  POBIERZ ULOTKĘ Z PROGRAMEM

 • RODO – SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW

  Celem szkolenia jest zbudowanie świadomości pracowników w zakresie stosowania rozwiązań zgodnych z RODO i wyposażenie ich w  wiedzę i narzędzia z zakresu ochrony danych osobowych.

  Podczas szkolenia:

  • Połączymy teorię z praktyką i przygotujemy pracowników do pracy z danymi osobowymi. Wyposażymy pracowników w niezbędną wiedzę z zakresu przetwarzania danych osobowych.
  • Omówimy najważniejsze, podstawowe informacje dotyczące obowiązków pracowników w kontekście RODO i ochrony danych.

  Będziemy opierać się na zagadnieniach praktycznych, odnosząc się do codziennych czynności wykonywanych przez pracowników.

  CZAS TRWANIA KURSU:   4 GODZ.

  TERMIN: do ustalenia    ZAPISZ PRACOWNIKÓW NA KURS

  MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:   Siedziba pracodawcy.

  CENA KURSU:   2 500,00 zł (cena za grupę wraz z materiałami i zaświadczeniem  o ukończeniu szkolenia) – możliwość dofinansowania do 80% ceny kursu w ramach PSF

  Adresaci szkolenia:

  pracownicy przedsiębiorstw planujących wdrożyć lub już wdrażających RODO, które chcą zbudować świadomość pracowników w obszarze ochrony danych osobowych.

  POBIERZ ULOTKĘ Z PROGRAMEM

  PROWADZĄCY SZKOLENIA

  Radca prawny Przemysław Ślepowroński i aplikant radcowski Emilia Więsław – Inspektorzy Ochrony Danych w kilkunastu podmiotach z terenu województwa podlaskiego, posiadający bogate doświadczenie we wdrażaniu RODO w przedsiębiorstwach i jednostkach publicznych,  z uprawnieniami Auditora wg norm ISO 9001:2015 oraz ISO/IEC 27001.