Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kompleksowej obsługi prawnej dla przedsiębiorców, osób fizycznych oraz innych podmiotów. Na naszej stronie znajdą Państwo informacje jakie usługi prawne świadczy Kancelaria oraz zakresy prawa, z których nasi adwokaci i radcowie prawni mogą udzielić Państwu porady. Obszarem działania Kancelarii jest Białystok, jak również terytorium całego kraju dzięki szeroko rozwiniętej współpracy z innymi prawnikami. Profesjonalna obsługa prawna może być zatem wykonywana przez nas w każdym mieście Polski.

Przedstawioną ofertę prosimy traktować jedynie jako propozycję możliwych rozwiązań. W celu uzgodnienia szczegółów zachęcamy do kontaktu. Obsługa prawna – jej forma, warunki oraz zasady realizowania, za każdym razem ustalane są indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb danego klienta.

W ramach specjalizacji cywilnej świadczymy usługi prawnicze polegające na:

 • reprezentowaniu w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienie,
 • prowadzeniu spraw związanych z prawem rodzinnym (rozwody, sprawy alimentacyjne, sprawy o ustalenie ojcostwa lub macierzyństwa, małżeńskie umowy majątkowe, sprawy o podział majątku małżonków),
 • prowadzeniu spraw spadkowych,
 • doradztwie oraz reprezentowaniu w sprawach związanych z prawem rzeczowym.

W ramach specjalizacji prawa umów świadczymy usługi prawnicze Białystok polegające na:

 • przygotowywaniu projektów umów,
 • opiniowaniu umów,
 • negocjowaniu umów i kontraktów,
 • rozwiązywaniu umów.

W ramach specjalizacji gospodarczej świadczymy usługi prawnicze polegające na:

 • tworzeniu i rejestracji spółek prawa handlowego, także w trybie S24,
 • opracowywaniu umów/statutów spółek,
 • doradzaniu w bieżącej działalności, w tym przygotowywaniu i obsłudze obrad zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń organów spółek, opracowywaniem dokumentacji korporacyjnej,
 • doradztwie i pomocy przy połączeniu, podziale, przekształceniu i likwidacji spółek prawa gospodarczego,
 • doradztwie przy zmianach związanych z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • doradztwie i przeprowadzeniu transakcji zbycia udziałów/akcji w spółkach,
 • reprezentowaniu w postępowaniach przed sądami,
 • bieżącym doradztwie w trakcie prowadzonej działalności,
w tym z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • ochronnie interesów wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym,
 • udziale w negocjacjach z kontrahentami,
 • doradztwie z zakresu prawa upadłościowego.

W ramach specjalizacji karnej świadczymy usługi prawnicze Białystok:

 • z zakresu prawa karnego,
 • z zakresu prawa karnego skarbowego,
 • z zakresu prawa karnego gospodarczego,
 • z zakresu oskarżenia prywatnego,
 • z zakresu spraw odszkodowawczych z zakresu z procesem karny,

W ramach obsługi prawnej instytucji publicznych świadczymy usługi prawnicze polegające na:

 • prawem administracyjnym,
 • prawem zamówień publicznych,
 • prawem pracy,
 • sprawami związanymi z inwestycjami, nieruchomościami.